Както всички знаем, хомеопатията се основава на трите закона:

triangle

Също така знаем, че хомеопат, който принадлежи на което и да е училище по хомеопатия, практикува на основата на принципите за индивидуализация, разглеждане на пациента като цялост (Холизъм) и Закона за подобието. Първата стъпка за хомеопата е да разбере индивидуалните странни, редки и особени (СРО) прояви в пациента или лекарството.

Индивидуални прояви на холистично ниво

Д-р Ханеман споменава огромната важност на откриването на особени симптоми при търсенето на лекарството. Ние знаем, че тези странни, редки и особени симптоми се изявяват или на специфично физическо (локално) ниво, или на общо физическо ниво, или на общо умствено ниво, т.е. странните, редки и особени симптоми (СРОС) са на локално или на общо ниво.

Тези особени симптоми, в които тялото и ума се свързват, тялото и ума говорят на един и същ език или реагират в унисон един с друг, тези симптоми са най-важните, защото те формират холистичния ключ към центъра  на състоянието на пациента или на лекарството. Те са ОСОБЕНИТЕ СИМПТОМИ НА ХОЛИСТИЧНО НИВО. Това е точката на сливане на всички симптоми и на това място двата принципа на хомеопатията “индивидуализация и холизъм” се свързват; следователно ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА това ХОЛИСТИЧНО НИВО е вечната истина, върху която се гради хомеопатията.

Ключът към всичко в Хомеопатията: Индивидуализация на Холистично ниво

 • Разбиране за човешката същност
 • Процес на наблюдаване разгръщането на случая
 • Процес на наблюдаване разгръщането на случая при деца
 • Словесни и несловесни случаи
 • Снемане на остър случай
 • Редки, дълбоки и необратими патологии
 • Стъпки при търсене на ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на лекарството
 • Изучаване на Материя Медика/ Реперториум/ Доказване и разбиране за веществото
 • Критерии за проследяване
 • Лечебната осъзнатост чрез наблюдаване разгръщането на случая
 • Позология

 

Интегриращ холистичен подход

 scheme1 small

 

В лявата страна ние виждаме отделени всички създадени системи и методи от Ханеман до съвременните майстори; всеки един от тези методи е персонален и при използването, на който и да е от тези методи получаваме само двуизмерен поглед. Но в дясната част на диаграмата ние виждаме една обединяваща система, в която ние не предлагаме персонален метод, а система, която включва в себе си всички изброени методи. Един интегриращ, всеобхватен и многоаспектен холистичен подход, при който всичко е събрано в едно. Това е, което аз предлагам - обединяващ в едно, всеобхватен, многоаспектен подход …

 

Интегриращ холистичен многоаспектен подход

Представям ви една концепция за многоаспектен подход, един подход, включващ в себе си всички подходи като това не е персонален подход разработен от един хомеопат, а подход ориентиран към това, което пациентът поставя в центъра.

triangle blue

Следователно, за да достигнем до индивидуализиращия холистичен център/ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на лекарството, търсенето ще се основава на онези СРО симптоми, които сме извлекли от специфичните локални физически симптоми, от общите физически симптоми, от общите умствени симптоми, от реакцията, от интензивността и миазма на лекарството, и са получени от Материя Медика, реперториума, тематичните материи медики и доказванията. Включва също и информация, получена от природата, от природните източници, от използването в съвременната медицина, стари и нови изследвания върху дадената субстанция. Всичко това, оформя системата, която ни дава индивидуализираната изява на лекарството на холистично ниво, на триба (tribe), на семейството, на по-висшата таксономична единица в растителното царство.

Така СРО симптоми на холистично ниво съответстват на СРО симптоми от холистичното ниво на пациента, т.е. симилимума.

Това означава, че нашият подход не се ограничава до един аспект, не се ограничава до един метод, до една школа или до един тип хомеопатична терапия, а той е

“ИНТЕГРИРАЩ ХОЛИСТИЧЕН МНОГОАСПЕКТЕН ПОДХОД в разбирането на ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на РАСТИТЕЛНОТО ЦАРСТВО /ПО-ВИСШИЯ ТАКСОНОМИЧЕН РЕД/КЛАСА/ ТРИБА/ СЕМЕЙСТВОТО/ ИНДИВИДУАЛНОТО РАСТИТЕЛНО ЛЕКАРСТВО”

 

Многоаспектен подход за разбиране на холистичния ключ на лекарството

 • Локален подход (Специфични физически симптоми)…

ЛУМС (при който имаме локализация, усещане, модалности и съпътстващи симптоми, това е пълният симптом)

 • Подход с Общи симптоми

Знаем, че това е подход, при който се взема предвид не само пълния специфичен симптом, но и общите симптоми

 • Подход с Общи умствени симптоми
 • Подход с Общи физически симптоми

 

 • Холистичен подход …

 

(СРО симптоми на холистично ниво, т.е. Холистичен ключ) (според Реперториум/ММ/теми)

При него ние вземаме предвид СРО симптоми заедно с

 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + СРО симптоми на СФ/ОФ/ОУ ниво
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Болест(Диагнозата) (Област на въздействие)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Диатеза (темперамент)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Миазъм
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Теми (Тематична Материя Медика)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Царство/подцарство/източник
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Митология

 

Този интегриращ холистичен многоаспектен подход ми е помагал във всички области на Хомеопатията и живота, и сега това е подходът, който използвам при разбирането на лекарството, триба, семейството, подсемейството, по-висшия таксономичен ред, класа, извличайки ХОЛИСТИЧЕН КЛЮЧ за всяко лекарство, триб, семейство, подсемейство, по-висш таксон, клас.

 

 

“Отдавна растенията са истински учители за тези, които навлизат дълбоко в сърцето на света в търсене на душевното знание, което само дивото може да ни даде.”

Стивън Харод Бунер

От край време, всяко малко растение пътува с човечеството и еволюира успоредно с човешките същества. Дърветата и храстите, които не могат да бъдат преместени винаги са смайвали хората. Растенията са станали съществена част от човешкия живот. Те служат за храна, за подслон, за облекло, почитани са като божества и се използват за лечение включително и като хомеопатични лекарства.

Моят път в задълбоченото разбиране на растенията започна докато асистирах на Д-р Раджан Шанкаран за книгата му Прозрение в Растителния свят, том I и II (An Insight into Plants) през 2002; така започна моето разбиране за растенията на цялостно ниво. Като част от процеса на работа по книгата, той ме помоли да изуча усещането на всяко растение и неговото семейство от различни източници, стари и нови материи медики, реперториум и доказвания, и така в мен се зароди навика да разглеждам лекарствата от различни ъгли.

След като завършихме работата, Д-р Шанкаран написа за мен, “Като растение в добра почва и добра атмосфера, можеш да израстеш и да разгърнеш своя пълен потенциал”.

След приключването на този проект, в продължение на 16 години разработвах моята пионерска концепция за Процеса на наблюдаване разгръщането на случая (Case Witnessing Process). Първо създадох концепцията за разбирането на холистично ниво, след което тази интегрираща холистична концепция беше последвана от разработването на многоаспектния подход в процеса на наблюдаване разгръщането на случая.

През 2016 година се възстановявах от тежка болест. По това време  се появиха много нови идеи и теории за растенията. Някои от моите колеги и студенти бяха изправени пред трудности при разбирането на тези нови концепции, което ме подтикна да се задълбоча и преразгледам отново растенията. Открих, че много от тези нови идеи се основават на разбиране на дадена тема без наличието на свързваща идея.

Винаги твърдо съм вярвал в универсалния закон за генерализацията (law of generalisation) и че това, което е вярно за една част от системата трябва да е вярно и за другите части от системата. Следователно, интегриращият холистичен многоаспектен подход, който е верен за заснемането на случая трябва да е верен и за растителното царство, нали?

Така започна моето проучване и опознаването на дадено лекарство от всички аспекти, започнах да разбирам класификацията на растенията, разбрах разредите, семействата, трибовете (tribes), след което опознах всички лекарства от обичайните, до необичайните. Вниквайки в природата, химията, съвременните медицински изследвания, митологията, доказванията, реперториума, постепенно успях да видя свързващата нишка в тези аспекти и достигнах до холистичното разбиране на лекарството, така започна моето пътешествие сред растенията.

Заедно с Джереми Шер и Франс Вермюлен участвахме в семинар по случай 30-та годишнина на Училището по хомеопатия на Миша Норланд (Мани Норланд) в Страут. По време на нашата разходка след лекциите, Франс Вермюлен изказа своята висока оценка за интегриращия холистичен подход в хомеопатията, за който бях говорил. Той спомена, че също би искал да приложи тази концепция в разбирането на материя медика. Според него, след като сме разбрали индивидуалните прояви  в пациента на холистично ниво, ако разберем и индивидуалните прояви на лекарството на холистично ниво, това би ни дало огромна яснота в разбирането на материя медика. Той също каза, че ако е възможно, би пренаписал Призма и Синоптичната Материя медика от тази гледна точка. Тази година излязоха нови издания на Призма и Синоптичната Материя медика, в които има холистични симптоми.

За мен това беше огромен тласък, за да предприема тази мамутска стъпка към опознаване на растителното царство и така растенията ми заговориха…!

 

Има пет аспекта, които трябва да бъдат разгледани на цялостно ниво при прочитането на лекарство от ММ/Реперториум/Доказване/Източник…

 1. Какво е общото в умствени, физически общи и физически специфични симптоми в материи медики като тези на Фатак и Кларк?
 2. Какво е общото усещане, което преминава, както през общото физическо ниво, така и през специфичното физическо ниво? - позовавайки се на книгите, например Синоптичния ключ на Богер (Boger’s Synoptic Key)
 3. Кои са насочващите и ключовите симптоми на лекарството? - Ключовите симптоми на Ален (Allens Key Notes), Наръчника на Морисон (Morrison’s Desktop Guide)
 4. Симптоми и рубрики, в които лекарството е единствено - Ключови симптоми в Материя медика (Lippe’s Red Line Symptoms), Хомеопатични софтуеъри като Mac Repertoty и Reference Works, доказвания
 5. Кои са общите прояви, които свързват всички компоненти на ума като мисли, възприятия, емоции, сънища и страхове? - различни тематични Материи Медики, Reference Works, доказвания

 

След като започнах да чета от различните източници по този начин, моето разбиране стана интегриращо, холистично и многоаспектно - на триба (tribe), на подсемейството, на семейството, на по-висшия таксономичен ред, на класа и на всяко индивидуално лекарство в растителното царство.

Първите въпроси, който ми бяха зададени, когато започнах да преподавам подхода за растителното царство и неговата класификация бяха:

 • Защо класификацията и категоризацията са важни, когато ние вярваме в индивидуализацията?
 • Колко от нас напълно се объркват докато четат Материя медика или Реперториума и губят връзката между подобните лекарства или семействата?
 • Колко от нас (особено тези, които работят с Метода на усещанията) след като са прочели Класификацията на растенията, са прочели отделните лекарства от ММ/Реперториума/източника?
 • Колко от нас при избора на лекарство първо прочитат Таблицата/Схемата на Якир/Шолтън и след това Материя Медика?

Тъй като аз винаги го правя, открих моите отговори четейки нашите майстори. Те са оставили скъпоценни откъси в своите трудове и лекции, и по тази причина цитирам Х. А. Робъртс.

“Ако ние притежавахме научен подход към нашата Материя Медика, бихме могли да я превърнем в основа при изучаването на медицина; но в настоящия момент не можем да очакваме създаването на нещо задоволително при такава несигурна и непълна база… Паметта не е в състояние да задържи нещо, което не е във връзка с нещо друго; една идея се припомня лесно само, когато е свързана с други идеи… Надяваме се, не е много далеч времето, когато ще можем да говорим за предмета на нашата наука по начина, по който историците говорят за тяхната - когато, също като тях, сме в състояние да дадем пълно описание на нашите обекти без да се докосваме до маловажни въпроси. Надяваме се да наближава времето, когато ще знаем кое е важно и кое не в нашата Материя Медика."

През 2005 година Владимир Слотски, професор и директор на Центъра за когнитивни науки в Щатския университет в Охайо и Анна Фишер, завършващ студент в същия университет, провеждат съвместно проучване.

 “С повишаването на интелигентността си, хората започват да поставят всичко в категории и цената, която плащат за това е занижената точност на паметта за индивидуалните разлики”. С други думи, ние не успяваме да видим този детайл, който не само пали искрата на нови мисли и по-добри заключения, но и който придава цвят на иначе монохромния обхват на мисълта.

Проучването на Слотски и Фишер включва тест, в който деца на пет, седем и единайсет години, както и деца в колежанска възраст, са помолени да разгледат снимка на котка, за която им е казано, че има “бета клетки в тялото си”.

После на групите били показани трийсет снимки на други животни (котки, мечки и птици) и били попитани дали всяко животно има бета клетки в тялото си. След това им напомнили, че само котките имат бета клетки в телата си. Накрая, на участниците били показани още двадесет и осем снимки на животни и трябвало да определят кои от тях са виждали преди. Резултатите показали, че петгодишните най-точно са запомнили кои от животните са виждали преди. На второ място били седемгодишните, следвани от единадесетгодишните. Възрастните най-трудно си припомнили кои от животните са виждали преди.

Слотски обяснява, че причината по-малките деца, особено тези на пет години, да са по-добри в теста от по-големите е, защото все още не са се научили да категоризират животните в ума си. Като резултат те подробно проучвали всяка снимка, за да решат дали е подобна на тази с котката, която има бета клетки. От друга страна, след като колежаните научили, че само котката има бета клетки, те вече не обръщали внимание на подробностите в другите снимки. Единствено снимки на котки имали значение за тях. Ако не е снимка на котка, не е важна. 

Според неговото заключение, изглежда, че когато категоризираме ние губим от поглед детайлите. И когато се фокусираме върху детайлите, губим от поглед категориите. Истината е, че като работещи възрастни, ние имаме нужда и от двете способности.

Категоризация плюс Индивидуализация = Холистична истина

 • Индивидуално плюс цяло
 • Индивидуално плюс теми
 • ММ/Реперториум/природа плюс теми
 • Източно мислене плюс западно мислене
 • Запомняне плюс категоризиране
 • Индийски подход, както и западен подход

Наблюдавали ли сте игра на шах на гросмайстор и игра на шах на начинаещ?

Гросмайсторът преди да направи един ход предвижда всички останали вероятности, неговият ум разиграва възможностите за всяка стъпка, той не играе прибързано и чисто спонтанно като начинаещ, неговият ход е добре обмислен като част от плана на играта… и тук интегриращият подход влиза в картината. Интегриращият подход е ход  на гросмайстор, поглед към лекарство, в случая растително лекарство, семейство, по-висш таксономичен ред от гледна точка на материя медика, реперториум, доказване, стари и нови изследвания, поглед от гледна точка на химията, токсикологията, от митологията, използването на съвременната медицина, билковата медицина, историята, природата. Така получаваме пълно разбиране на  растителното лекарство, на семейството или по-висшия такосономичен ред и шансовете за грешка намаляват.

Нека ви разкажа историята за Жилещата коприва от митологична гледна точка и как тя подчертава разбирането за точно това лекарство.

Йетсун Миларепа, Тибетски Буда

buddha

Той бил Тибетски сидха и като млад бил известен убиец, след което се обърнал към Будизма, за да стане завършен Буда независимо от миналото си. След смъртта на баща му, богатството на семейството му било отнето от неговите леля и чичо. По молба на майка си, Миларепа напуснал дома си, за да изучава мъгьосничество (черна магия), за да отмъсти, убивайки много хора.

Преди Марпа да се съгласи да обучава Миларепа, той го накарал да премине през много унижения и изпитания. В продължение на осем дълги години той вършел проста, тежка и болезнена работа и много страдал, и не бил посветен от Марпа преди на изминат тринайсет дълги години. Марпа го принудил първо да строи, а после да разрушава три кули (високи 60 стъпки, около 18 метра). Накрая трябвало да построи една многоетажна кула в Лодраг, която все още съществува. Накрая Марпа го приел, обяснявайки му, че изпитанията били средство за пречистване на негативната му карма.

Дългите години на практикуване довели до “дълбоко преживяно осъзнаване на истинската природа на действителността”. След това той живял като напълно реализиран йога и накрая дори простил на леля си, която причинила бедите на семейството му.

СЛЕД ПРОСВЕТЛЕНИЕТО и след като приключил обучението си с Марпа, Миларепа скитал по земята в търсене на подходящо за медитация място. Той медитирал в Пещерата на Бялата скала, където имало поток с хубава вода и малък участък земя с жилеща коприва. В началото той наблюдавал жилещата коприва, как расте, всички нейни приложения и понякога бивал ожулен от нея. От копривата Миларепа направил плат, с който да прокрие тялото си и брашно за изхранването си. Същата жилеща коприва постепенно с напредването на неговото осъзнаване ставала постоянния му спътник и помощник. Постепенно кожата му станала с цвета на копривата, дори косата върху главата му станала четинеста и зелена.

Просветлението превърнало врага в приятел

Една история за него… Миларепа обяснява щастието в приказката за копривата: “Една малка твърда възглавница под мен (направена от коприва): щастие”.

Гладуващи ловци откирили пътя към неговата пещера. Гледайки към него те казали: “Това човек ли е или призрак? Съдейки по неговия вид и облекло, това вероятно е призрак”.

Миларепа отворил устата си и казал, “Аз съвсем определено съм човек”.

“В такъв случай молим за малко храна, която няма да пропуснем да платим по-късно”.

“Разбира се, че имам храна”, отговорил Миларепа. “Но нямам нищо подходящо за ядене за вас”.

Ловците отговорили, “Ние ще ядем това, което и ти ядеш. Това ще ни бъде достатъчно”.

Миларепа отговорил, “Много добре тогава, запалете огън и сгответе малко коприва”.

След като запалили огън и сготвили малко коприва, те казали, “Сега имаме нужда от малко месо или мазнина, за да я подправим”.

Попитан от ловците, Миларепа казал, “Ако имах месо или мазнина, моята храна щеше да бъде питателна, но не съм имал от години. За подправяне използвам коприва”.

“В такъв случай ни трябва малко ечемичено брашно”, казали те.

Миларепа отговорил, “Ако имах брашно, на моята храна нямаше да й липсва плътност, но не съм имал от години. Вместо брашно също използвам коприва”.

Тогава ловците казали, “Добре тогава” и добавили “Ние не можем без сол”.

Миларепа отговорил, “Ако имах сол, на моята храна нямаше да й липсва вкус, но не съм имал от години. Вместо сол използвам коприва”.

Те казали, “Определено, с твоята храна и с твоето облекло ти никога няма да подобриш външния си вид или да възвърнеш силата си. Това не е подобаващо за човек. Дори слугите имат пълен корем и топли дрехи. На света няма никой по-окаян или по-жалък от теб”.

“Не бива да казвате подобни неща”, отговорил Миларепа.

Аз започнах с много неща, много, много неща, много, изтърпях много страдания с моя гуру Марпа. Аз постигнах това единствено нещо, от което се нуждая, сега оставам с него и то ме прави щастлив.

Това единствено нещо в просветлението станало негов другар и приятел в постигането на по-висшата цел! И това била жилещата коприва!

Съществуват много и различни закономерности, които могат да ни вдъхновят.

Открий онова единствено подобие и ритъм в растение, елемент, животно, музика, танц, песен или друг естествен модел.

Позволи на песента и ритъма на едно от тези подобия, подобно или по-велико, да те разтърси.

И обещавам, че няма да бъдеш заблуден.

То ще те заведе у дома.

Интегриращият многоаспектен подход в разбирането на холистичния ключ на растителните лекарства вече беше ясен. Следващият въпрос, който възникна беше, коя класифицираща система би била в синхрон с този подход?

Да, класифицираща система, която не е личностна (създадена от един човек), а холистична и интегрираща, нали?

Върнах се отново назад към това, което вече знам, към подходите за които вече бях прочел. Имаме “Прозрение в растителния свят” (Insights into Plants) от д-р Раджан, “Удивителния ред” (Wondrous Order) от Якир, “Прекрасните растения” (Wonderful Plants) от Ян Шолтън, “Растенията: хомеопатично и медицинско приложение от гледна точка на растителните семейства” (Homeopathic and Medicinal Uses from Botanical Family Perspective) от Франс Вермюлен.

Така установих коя класификация използва всеки един от тях.  

 • APG* I (1998) - Д-р Шанкаран използва предимно тази класификация заедно с Кронкуист
 • APG II (2003)
 • APG III (2009) - Ян Шолтън
 • APG IV (2016) - Франс Вермюлен използва тази класификация
 • Кронкуист (Cronquist) - Якир

*Групата по филогения на покритосеменните (на английски: Angiosperm Phylogeny Group, APG) е международна организация на специалисти по систематика на растенията. Тя е образувана през 90-те години на 20 век с цел да преработи традиционните класификации на покритосеменните, така че да съответстват на съвременните представи за тяхната филогения, базирани на по-новите генетични изследвания. През 1998 година групата публикува своята класификация (APG I), която е актуализирана през 2003 година (APG II). (б. пр.)

Опитах са да разбера на какво се основава всяка от тези класификации.

Групата по филогения на покритосеменните, или APG е неформална, международна организация на група ботаници, които си сътрудничат, за да установят консенсус относно таксономията на цъфтящите растения (покритосменните), която да отразява новите знания за връзките между растенията, открити чрез филогенните проучвания.

Филогенията: е наука за еволюционната история и родствените връзки между индивиди или групи*. Връзките се установяват чрез методи на дедуктивни филогенни изводи. Тези методи правят оценка на наблюдаваните наследствени белези, например ДНК последователности или морфология като се проследява еволюционния модел на развитие на тези белези. Филогенните анализи са вече централен метод за разбиране на биоразнообразието, еволюцията, екология и геномите.

* Тя се основава на филогенната хипотеза, че всички живи организми имат общ произход. Филогенията изучава дивергенцията и развитието на всички групи във времето и мястото, и начина, по който се извършва. (б. пр)

Класификацията на Кронкуист, създадена от Артър Кронкуист, дава Интегрираща система на класификация на цъфтящите растения.

Той става известен с изучаването на Сложноцветни (Compositae/Asteraceae). В негова чест, два рода от това семейство носят неговото име. Това са Cronquistia, чийто възможен синоним е Carphochaete и Cronquistianthus, който понякога е включван в една група с Eupatorium.

Класификацията на Кронкуист е типичната класификационна система създадена от един ботаник или от малка група ботаници. В различните държави се ценят различни системи и техните осъвременявания. Например, това е систематиката на Енглер в континентална Европа и систематиката на Кронкуист в Съединените щати.

Така системата Кронкуист е създадена от един или няколко човека и без тях шансовете за развитието на системата са минимални. Шансовете системата да стане холистична или да интегрира познания от различни източници като генетични и еволюционни са също намалени.

Така разбрах, че класификацията APG е тази, която се основава на откритията на много учени от различни части на света, тя се основава на секвенирането на ДНК и обхваща както макроскопските, така и микроскопските аспекти при класификацията на растенията.

Много от търсачките в интернет също използват тази система на класификация и така я правят лесно достъпна. Много от учените също използвата APG IV в своите класификации.

Тъй като APG IV се вписва добре в моето разбиране за интегриращ и холистичен подход, аз реших да използвам тази класификация.

plants clas

apg iv

 

"So far I really enjoyed them! I found them full if valuable content.  But my knowledge of plants is not very strong so I have to concentrate so hard as every word you say has value and is new knowledge to me." Andrea Szelesky

 

"Your sincere efforts to know and understand all plant families and compiling it was a fantastic endeavor. It is extremely insightful and gives a holistic view of remedies from symptom to system. You have approached studying the remedies from a different dimension altogether which was quite unique, truly and enriching experience to read it. It’s good to have the data on the website so we can refer to it whenever required. What you and your team have accomplished is a herculean task and I applaud you all for your invaluable contribution to the science and art of homeopathy." Anita Salunkhe